Avís Legal

1.- Informació Legal

www.hiperandorra.com (d’ara endavant, el LLOC WEB) és un domini registrat per , ACTIVITATS COMERCIALS ANDORRANES, S.A.U. (d’ara endavant, L’EMPRESA), entitat inscrita en el Registre Mercantil d’Andorra; amb el Número 5022,  LLIBRE B-I, FOLI 181. DOMICILI SOCIAL: AV. MERITXELL, 93 , AD500, ANDORRA LA VELLA, ANDORRA.

2.- Caràcter dels serveis

L’accés al LLOC WEB és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que la contractació dels productes o serveis a través del LLOC WEB estigui subjecta a una contraprestació econòmica.

3.- Responsabilitat de l’USUARI

L’USUARI es compromet a no utilitzar el LLOC WEB ni la informació oferta en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la Llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes per l’EMPRESA.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’USUARI, són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que pugui responsabilitzar-se a l’EMPRESA dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i sense que aquesta tingui un coneixement efectiu d’aquestes.

4.- Responsabilitat de l’EMPRESA

L’EMPRESA no serà responsable dels errors en l’accés al LLOC WEB o en els seus continguts, encara que posarà la diligència més gran en què els mateixos no es produeixin.

L’EMPRESA es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat del LLOC WEB amb motiu d’una eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora d’aquesta.

5.- Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del LLOC WEB (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de l’EMPRESA i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, quedant tots els drets reservats.

El nom de domini, les marques, rètols, signes distintius o logos que apareixen en el LLOC WEB són titularitat de l’EMPRESA.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio que poguessin trobar-se en aquest moment o en un futur en aquest lloc d’Internet, són propietat de l’EMPRESA i no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció total o parcial, adaptació o traducció per part de l’USUARI o de tercers sense l’expressa autorització per part de l’EMPRESA.

L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest LLOC WEB, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6.- Hiperenllaços

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena, a qualsevol de les pàgines del LLOC WEB de l’EMPRESA estarà sotmès a les següents condicions:

  • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts en el LLOC WEB de l’EMPRESA.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del LLOC WEB de l’EMPRESA i els seus serveis.
  • Sota cap circumstància, L’EMPRESA serà responsable dels continguts, informacions, manifestacions, opinions o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual s’estableixi un hiperenllaç al present LLOC WEB.
  • Qualsevol hiperenllaç s’efectuarà a la pàgina principal del LLOC WEB.
  • Els hiperenllaçs que es troben en el LLOC WEB han estat prèviament consensuats amb els titulars de les pàgines webs enllaçades. L’EMPRESA no serà responsable del mal ús ni de les activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic que realitzin els usuaris en aquestes pàgines enllaçades.

7.- Vigència de les condicions d’ús

Les condicions d’ús d’aquest LLOC WEB tenen caràcter indefinit. L’EMPRESA es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a aquestes, així com el seu contingut.

8.- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

9.- Legislació i jurisdicció aplicables

La prestació del servei d’aquest LLOC WEB i les presents condicions d’ús es regeixen per la llei andorrana.

Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats a través d’aquest LLOC WEB, serà resolta a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als que es trobi adherida L’EMPRESA en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació andorrana.

10.- Altres Condicions

Preus vàlids, excepte error tipogràfic o fi d’existències. Qualsevol preu d’aquesta web podrà ser modificat sense previ avís. Les imatges que acompanyen als productes són il·lustratives i poden no coincidir amb els productes a la venda. Articles disponibles fins a exhaurir les existències. En defensa del consumidor i vetllant pels seus clients, E.Leclerc Hiper Andorra es reserva el dret d’establir la quantitat màxima de compra d’articles.

Darrera actualització: 08 de maig 2023