Si retorna del Principat d’Andorra o visita la Unió Europea i ha realitzat compres que compleixen condicions:

 • Els productes són per l’ús personal
 • No constitueixen expedicions comercials
 • No sobrepassen els límits indicats

En entrar en territori de la Unió Europea no haurà de declarar a la Duana ni pagar els drets ni impostos. Però ha de saber que:

 • Per les quantitats dels productes de l’apartat (1), no es té en compte el seu valor
 • Les franquícies varien segons l’edat del viatger
 • Les franquícies són individuals, havent de declarar el que sobrepassi del permès o el total del producte
 • El valor d’un bé no és divisible entre vàries persones
 • Les mercaderies compostes que es transportin en el mateix mitjà de transport es consideren com un únic producte encara que figurin en diferents factures.

 

En aquest cas, vostè podrà dirigir-se al

 

Circuit Verd o de «RES A DECLARAR»

Si les mercaderies que porta sobrepassen les franquícies permeses o les condicions exigibles, o porten productes o animals que hagin de complir determinats requisits o presentació de certificats (CITES, sanitat, farmàcia,…) vostre haurà de dirigir-se al

Circuit vermell o de «ALGO QUE DECLARAR»

No es poden introduir ni exportar, drogues, estupefaents, productes falsificats, determinants animals salvatges i plantes en perill d’extinció protegides per la Convenció de Washington o qualsevol mercaderia que no compleixi la normativa vigent.

 

 

«RES A DECLARAR»

LÍMITS DE VALOR

 • Fins 900€ (450€ menors de 15 anys)
 • Telèfons, emissores i bicicletes han de portar la indicació conforme estan homologats.
 • Excepció: Límits més reduïts per als productes alimentaris del apartat (2)

 

QUANTITATS PER PERSONA I AMB MÉS DE 17 O MÉS ANYS (1)

 

Tabac 300 unitats Cigars
150 unitats Puros ( amb un pes màxim de 3g/unitat)
75 unitats Puros
400g Tabac (picadura)
Alcohol 1.5 litres Alcohol i begudes alcohòliques de grau alcohòlic superior al 22% vol.
3 litres Alcohol i begudes alcohòliques de grau alcohòlic inferior al 22% vol.
16 litres Cervesa
5 litres Vi 
Cafè 1.000g Cafè
400 g Extractes i essències de cafè
200 g
200 g Extractes i essències de té
Perfum 75 g  Perfum
37.5 d Aigües de tocador

 

PRODUCTES ALIMENTICIS (2)

 

Els aliments d’aquesta taula tenen els límits de quantitat que s’indiquen, no podent superar el seu valor acumulat els 300€ (150 en menors de 15 anys):

 

Productes làctics 2,5 Kg Llet en pols
3 Kg Llet condensada
6 litres Llet líquida
1 Kg Mantega
4 Kg Formatge
Sucre 5 Kg Sucre i dolces
Carn 5 Kg Carn
CARBURANT: el contingut en el dipòsit normal del mitjà de transport del viatger i el contingut en un dipòsit portàtil que no excedeixi de 10 litres.